Badania odbioru mediów

Zespół badawczy MTResearch realizuje kompleksowe badania odbioru i oddziaływania mediów, obejmujące między innymi:

  • Badania fokusowe recepcji reklam i innych przekazów promocyjnych
  • Badania eksperymentalne dotyczące wpływu przekazów medialnych na postawy jawne i ukryte
  • Badania sondażowe dotyczące oddziaływania przekazów medialnych na opinię publiczną
  • Badania z obszaru teorii agenda-setting
  • Badania komunikacji wyborczej i politycznej
  • Badania efektywności komunikacji z inwestorami
  • Analizy usability stron internetowych i aplikacji

Za realizację tego typu badań odpowiada zespół badaczy – medioznawców, socjologów (w tym specjaliści w zakresie reaktywnych metod jakościowych w badaniach odbioru mediów) i psychologów, a także zespół specjalistów w zakresie badania i optymalizacji doświadczeń użytkownika.