Monitoring mediów

MTResearch realizuje różne rodzaje badań zawartości mediów. Realizujemy zarówno projekty monitoringu ciągłego jak też projekty okresowe i badania ad hoc. Monitoringiem obejmujemy wybrany przez klienta katalog mediów, w tym między innymi:

  • Telewizję
  • Radio
  • Prasę
  • Portale internetowe
  • Kanały komunikacji w mediach społecznościowych
  • Materiały wideo w internecie

Każdorazowo na potrzeby projektu badawczego opracowujemy dedykowane narzędzia badawcze oparte o założenia metodologiczne analizy zawartości, obejmujące kategorie ilościowe (ekspozycję osób i marek, zmiany w czasie, asocjacje i konteksty prezentacji) oraz jakościowe (sposoby budowania znaczenia i nacechowania przekazu na poziomie języka, narracji oraz strony wizualno-semiotycznej przekazu).

MTResearch realizuje zarówno projekty komercyjne (analizy wizerunku marek, analizy trendów), jak i te odpowiadające na potrzeby instytucji regulacyjnych (w zakresie przestrzegania norm prawnych dotyczących przekazów medialnych i standardów jakościowych przekazu).

Projekty z tego obszaru realizowane są przez interdyscyplinarny zespół badawczy obejmujący socjologów, medioznawców, psychologów rozwojowych a także badaczy zajmujących się semiotyką i narracją przekazów medialnych.